DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 19.02.2012 15:53:52

Obec Polánka

Osadní výbor
 
Osadní výbor Polánka

Osadní výbor je orgánem zřizovaným dle Zákona o obcích 128/2000Sb. zastupitelstvem obce ve svých čtvrtích. Osadní výbor má minimálně 3 členy, jejichž počet určí zastupitelstvo obce.
      Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.
     
Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.
     
Osadní výbor je oprávněn předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy, týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce, vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce, vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.
     
Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

Osadní výbor Polánka od roku 2011

 1. Čech David - předseda OV
 2. Dobešová Blažena
 3. Doubek Petr
 4. Friedrich Aleš
 5. Rotter Jaroslav
 6. Řezáč Miroslav
 7. Stixová Marcela
 8. Špalková Marta
 9. Šviřák Jiří
 10. Válka David
 11. Vejvalka Robert

Kontakt:

Čech David - telefon: 775 942966  - email: sulajd@seznam.cz

 

Upozorňujeme všechny očany žíjící v Polánce , že neustále trvá veřejná výzva na spolupráci s Osadním výborem. Pokud má kdokoliv z občanů zájem podílet se na spolupráci, může se u kteréhokoliv z členů přihlásit. Případně projevit svůj návrh či námět v diskuzi na tomto webu.

Za jakýkoliv námět či návrh předem děkujeme.                                             

Přidat komentář

Fa 30.1.2012