DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 19.02.2012 15:53:52

Obec Polánka

Zápis OV
 
Informace OV Polánka

Zápis ze zasedání OP Polánka č.1/2012

Místo:             Pohostinství  Polánka

Datum:           25. 1. 2012

Čas:                19:00 hod

Přítomni:        D. Čech, Ing. A. Friedrich, Bc. J. Šviřák,  M. Řezáč, Bc. J. Rotter, D. Válka , B. Dobešová, P. Doubek,
                       R. Vejvalka

Neomluveni: M. Stixová, Ing. M. Špalková

 

V 19:00 hodin p. D. Čech zahájil zasedání OV

Projednávané body:        

1. OV byl seznámen se stavem přípravy realizace akcí vybudování kanalizace a průtahu městskou částí Polánka
    -pí. Dobešová, p. Šviřák 

2. OV- navrhuje zvýšení počtu kontejnerů na plasty o 1 ks a nově umístění 2 ks kontejnerů na papír.
    Bude projednáno se zástupci města.

3. OV upozorňuje na rostoucí počet černých skládek v okolí Polánky, zejména směrem k vinohradům a podél
    „Černé silnice“.

4. OV-navrhuje umístění videokamery na budovu obchodu z důvodu přetrvávajícího špatného chování učňů při jejich
    čekání na autobusy.

5. OV-žádá zástupce města o informace ohledně záměrů s budovou bývalé mateřské školky v Polánce

6. OV žádá zástupce města o informace ohledně nároku členů OV na finanční odměny za tuto vykonávanou funkci.
    Takto získané peníze by OV věnoval na financování drobných akcí pořádaných v Polánce.

7. OV by rád touto cestou pozval pana starostu případně členy rady města na své příští zasedání- 3/2012.
    Termín bude upřesněn po dohodě se zástupci města.

8. OV-byl seznámen s přípravou valné hromady občanského sdružení „SOP“-p.Válka

9. Termín další schůze viz. bod č. 7

Po diskusi bylo zasedání OV ukončeno.           

 

V Polánce 25. 1. 2012

Fa 31.1.2012