DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 19.02.2012 15:53:52

Obec Polánka

 

Zastupitelstvo města Moravský Krumlov

Zastupitelstvo města Moravský Krumlov je složeno z 21 členů, zvolených v komunálních volbách konaných 15. a 16. října 2010. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti – viz. § 84 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Členové zastupitelstva města

Jmenný seznam členů Zastupitelstva města Moravský Krumlov k datu 2. 5. 2011

        Blaha Josef Ing.
        Dvořáček Jiří
        Juránek Zdeněk Mgr. – místostarosta města
        Kocanda Vlastimil Ing.
        Kočí Irena
        Košíček Jan Mgr.
        Kotková Květoslava Mgr.
        Lang Vladimír Ing.
        Mokrý Jaroslav Ing.
        Poláchová Kamila
        Procházka Pavel
        Procházka Pavel Bc.
        Souček Miloslav Ing.
        Strieglerová Marie PharmDr.
        Škarková Taťána Mgr.
        Šlapanský František Ing.
        Šotner Michal Ing.
        Štolpová Marie
        Třetina Tomáš Mgr. – starosta města
        Vybíral Josef
        Zpěvák Josef

Veškeré další informace získáte na webu města www.mkrumlov.cz

Fa 30.1.2012