DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 19.02.2012 15:53:52

Obec Polánka

Informace

 

Zápis z jednání osadního výboru Polánka ze dne 23. 10. 2010

Priority a problémy v Polánce:


1.        Obnovení provozu Mateřské školy Polánka(jiné využití budovy)

2.         Kanalizace (řešení, projekt)

3.        Silnice a chodníky

4.        Stavební místa

5.        Učiliště (úklid nepořádku v obci) – promluvit s ředitelem Ing. Psotou, řešit úklid v rámci EVVO    
           (environmentální výchova – soužití s přírodou, ekologie…)

6.        Využití veřejně prospěšných prací na úklid v obci (Polánka a Rokytná)

7.        Autobusová zastávka u obchodu – vybudování přístřešku

8.        Zpevnění nástupiště u autobusové zastávky v obci ve směru na Jamolice

9.        Hospoda a tělocvična - oprava střechy, výměna oken v tělocvičně, odizolování

10.     Osvětlení tanečního parketu a zastřešení pódia

11.     Rybník na návsi v Polánce – odebrání vzorku, vypracování projektové dokumentace na vyčištění a odbahnění
          rybníku na návsi

12.     Vybudování odstavného parkoviště (zpevnění plochy) u hřiště

13.     Hasička – vyřešení pozemku před budovou

14.   Veřejné osvětlení – věčný problém

15.   Rozhlas – nefunkční, nebo nejde rozumět

16.   Přechody pro chodce – absence přechodů v Polánce, vybudování, nebo alespoň zažádat město (zajistíme
        žádostí u nové Rady města, která záležitost předá dopravě)

17.   Vyčištění dešťové kanalizace (koho je to majetek?)

18.   Odkalení vodovodu (vodohospodáři)

19.   Dotace na čtvrť Polánka (kolik a na co jsou využity?)

20.   Náhled do výběrového řízení pro Polánku

21.    Kulturní akce pro Polánku (pro děti, seniory, spolupráce s TJ při pronájmu tělocvičny, zajištění divadla …)

22.   Podat žádost na město -  „Žádáme o pravidelné poskytování informací osadnímu výboru týkající se výstavby
        kanalizace v Polánce a realizace průtahu obcí“.

23.   Napsat na Radu města požadavky Osadního výboru Polánka (do rozpočtu)

 

V Polánce 25. 10. 2010

Zápis provedla: Marta Špalková