DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 19.02.2012 15:53:52

Obec Polánka

Aktuálně
Aktuální informace SDH Polánka

Výroční členská schůze SDH Polánka

Dne 29.12.2007 se v klubovně SDH konala výroční členská schůze organizace. K tomuto dni má místní sbor 30 členů, z nichž 18 jich bylo přítomno. Schůzi zahájil starosta SDH Václav Máša, který v úvodu seznámil přítomné s programem jednání. Následovala minuta ticha se vzpomínkou na již nepřítomné členy.

 

Starosta SDH dále informoval členy o činnosti za uplynulý rok, který nebyl pro místní organizaci příliš příznivý. Jednání pokračovalo volbou velitele SDH Polánka, kde z několika kandidátu byl vybrán Pavel Kopřiva. V závěru svého vystoupení vyzdvihnul a poděkoval místostarostovi Jiřímu Chybovi, za přípravu a udržování techniky, kterou vlastní sbor.
        Pokladník Vladimír Čech informoval o vedení pokladny s tím, že v pokladně má SDH Polánka na hotovosti 152,30 Kč.
      V diskuzi pak proběhla bouřlivá výměna informací s tím, že pro celý SDH je prioritní vyřešení majetkoprávních vztahů na pozemky na nichž je postavena klubovna. Tady je nutno se informovat na SMM jak postupuje vyřešení tohoto problému. Toto bylo přislíbeno na veřejném setkání občanů Polánky s RM dne 28.2.2007. 
             Dalším problémem je zjistit, zda radnice města počítá s příspěvkem na činnost SDH Polánka. Přítomni byli seznámeni s možnosti získání sponzorského daru v podobě buď materiální nebo finanční. Pokud se toto podaří budou členové informováni.             

             Po diskuzi následovalo pravidelné občerstvení, které zajistil, jako již tradičně pan Rudolf Machotka v podobě speciálního hasičského guláše.

 
   
   
Záběry z výroční členské schůze SDH Polánka dne 29.12.2007